Tilrettelegger for fremtidens arbeidskraft.
→ Sammen bygger vi verdensledende industribedrifter

Tilrettelegger for fremtidens arbeidskraft.
→ Sammen bygger vi verdensledende industribedrifter

OM NECIA

Norwegian Enviroment for
Commercial Industrial Alliances

Norwegian Enviroment for
Commercial Industrial Alliances

Vi kobler bedrifter, teknologileverandører, skoleverk og det offentlige for å skape industriell vekst og internasjonal konkurransekraft.

Vi kobler bedrifter, teknologileverandører, skoleverk

og det offentlige for å skape

industriell vekst og internasjonal

konkurransekraft.

VÅRE PROGRAM

VÅRE PROGRAM

VÅRE PROGRAM

VÅRE PROGRAM

Necias vektsprogram Voxtry

VÅRE PROGRAM

VOXTRY

NECIAs vekstprogram

Scale Up +

GREEN OFFSHORE TECH

Støtte til innovasjon i små og mellomstore bedrifter

GOT

Necias lederforum

LEDERFORUM

Møteplass for ledere

CEO

Necia Ras 5.0 Program

RAS 5.0

Landbbasert oppdrett og aquakultur

RAS

  • NECIA – Norwegian Enviroment for Commercial Industrial Alliances