Dato

18. mar. 2023

Forfatter

Andre Tandberg

Temaer

Aktivitet

Event

Research

2

min. lesetid

Flerbruk og nye forretningsmodeller i offshore industrier

Flerbruk og nye forretningsmodeller i offshore industrier

Flerbruk i havet er en spennende og voksende sektor for den nordiske blå økonomien:

  • Det fremmer effektiv bruk av havets ressurser, som arealbruk, logistikk og infrastruktur.

  • Det kan redusere industriens miljømessige fotavtrykk og øke effektiv havsonering for effektiv bærekraftig forvaltning.

  • Det driver innovasjon, samarbeid og tverrsektoriell symbiose som igjen fremmer blå økonomisk vekst!

Lær mer om mulighetene som finnes for å kombinere offshore næringsaktiviteter 10. august!


En bærekraftig blå økonomi er en som optimaliserer bruken av ressurser og fremmer godt samarbeid. En rekke prosjekter har vært banebrytende innen dette, som UNITED-prosjektet Home (h2020united.eu) har pilotert en løsning for å kombinere offshore vindkraftinstallasjoner, med skalldyr og tangkultur.

På tross av gode initiativer mangler vi fortsatt gode forretningsmodeller for flerbruk og samarbeid til havs. Hvordan ville en lønnsom og bærekraftig samlokalisering sett ut i virkeligheten?  Hvordan kan en selvforsynt flerbruksplattform til havs ser ut?  Hva er de lavt hengende fruktene og vinn-vinn-situasjonene for denne nye blå sektoren?

Flerbruk i havet er en spennende og voksende sektor for den nordiske blå økonomien:

  • Det fremmer effektiv bruk av havets ressurser, som arealbruk, logistikk og infrastruktur.

  • Det kan redusere industriens miljømessige fotavtrykk og øke effektiv havsonering for effektiv bærekraftig forvaltning.

  • Det driver innovasjon, samarbeid og tverrsektoriell symbiose som igjen fremmer blå økonomisk vekst!

Vil du lære mer om dette, og bli involvert i samtalen om utfordringene, mulighetene for flerbruk til sjøs i Norden –


Meld deg på Iceland Ocean Cluster sitt online-interaktive samlokaliseringskaffe - 10. august! 


Et arrangement i regi av Sjàvar Klassinn