Dato

7. mar. 2024

Forfatter

André Tandberg

Temaer

Design System

Innovasjon

Fomula

News

3

min. lesetid

Styrking av morgendagens ingeniører: NECIA Tech Cluster og Helix NMBU i samarbeid

Styrking av morgendagens ingeniører: NECIA Tech Cluster og Helix NMBU i samarbeid

I hjertet av et banebrytende initiativ for å forme fremtidens ingeniørtalenter, har NECIA – Norsk Miljø for Kommersielle og Industrielle Allianser – inngått et strategisk partnerskap med Helix ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Dette samarbeidet representerer et konkret tiltak fra NECIAs side for å fremme vekst gjennom samarbeid og innovasjon, ved å direkte engasjere seg med de som står i front av morgendagens teknologiske fremskritt.

Helix NMBU Team
Helix NMBU Team
Helix NMBU Team

Helix NMBU har satt seg et mål om ikke bare å delta, men også å utmerke seg i Formula Student-konkurranser. Med et ønske om å designe og konstruere en bil som utfordrer kreativiteten og utvider både praktisk og teoretisk kunnskap, symboliserer Helix den typen initiativ og ambisjon som NECIA ser etter i sine partnere. Helix’ mål om å oppmuntre fremtidens ingeniører gjennom konkret prosjektarbeid er i tråd med NECIAs engasjement for å bygge bro mellom akademia og industri.

NECIA, som en katalysator for industriell vekst og innovasjon, forstår verdien av å investere i den neste generasjonen av teknologiaktører. Gjennom sitt arbeid med å koble sammen bedrifter, teknologisektoren, skoleverket, og offentlige etater, har NECIA etablert seg som en sentral aktør i å styrke industriell vekst og global konkurranseevne. Samarbeidet med Helix NMBU understreker NECIAs rolle som en springbrett for nye talenter, ved å tilrettelegge for praktiske læringsmuligheter som er direkte relevante for industriens behov.

Dette partnerskapet gir Helix tilgang til NECIAs omfattende nettverk og ressurser, inkludert finansiell støtte, industriell rådgivning, og markedsføring. Men mer enn det, tilbyr det en unik mulighet for studentene å anvende sin teoretiske kunnskap i virkelige prosjekter, og forberede seg på en karriere i en stadig mer konkurransedyktig og teknologidrevet industri. For NECIA representerer dette en investering i fremtiden – en satsing på å utvikle de ferdighetene og den ekspertisen som vil være nødvendige for å møte morgendagens utfordringer.

Helix’ deltakelse i Formula Student-konkurransen er et eksempel på hvordan praktisk erfaring og akademisk læring kan kombineres for å skape eksepsjonelle læringsutfall. Ved å designe, bygge, og konkurrere med en egen bil, får studentene en uvurderlig mulighet til å utforske komplekse ingeniørutfordringer, utvikle teamarbeidsevner, og demonstrere innovasjon og kreativitet. Konkurransen legger ikke bare vekt på ingeniørarbeid. Laget er også nødt til å presentere og forsvare design-valgene sine for et panel. Formula Student utfordrer studentene med teamworkarbeid, prosjektledelse, økonomistyring, tidsstyring og presentasjon. Dette er med på å gi studentene de egenskapene fremtidige arbeidsgivere ser etter og å gi dem uvurderlig praktisk erfaring som kommer godt med videre i karrieren.
For NECIA er samarbeidet med Helix et bevis på deres engasjement for å støtte utdanning og innovasjon som fører til reell industriell vekst. Ved å hjelpe til med å realisere Helix’ ambisjoner om å delta i og utmerke seg i Formula Student-konkurransen, styrker NECIA ikke bare den lokale talentpoolen, men også den globale konkurranseevnen til Norges industri.

Dette samarbeidet mellom NECIA og Helix NMBU er mer enn et partnerskap; det er en felles innsats for å sikre at morgendagens ingeniører er utstyrt med de ferdighetene, kunnskapene, og erfaringene de trenger for å drive fremtidig innovasjon. Sammen arbeider NECIA og Helix for å skape en lysere fremtid for industri og utdanning, og demonstrerer kraften i samarbeid mellom akademia